Wednesday, 22 May 2013

Điều kiện Rút tiền Affiliate tại Clickbank

| Wednesday, 22 May 2013 |


Rút tiền Affiliate tại Clickbank


Clickbank là hình thức kiếm tiền trên mạng với tiếp thị liên kết phổ biến hiện nay  bởi các ưu điểm của hệ thống này .  Chủ đề trước các bạn đã học cách quảng bá sản phẩm Clickbank và làm SEO để lên top các từ khóa mang lại Sales
VnClickbank nhận được nhiều tin nhắn hỏi về qui định rút tiền lần đầu tiên tại Clickbank, có vài bạn hiện balance hơn $200 nhưng chưa biết cách yêu cầu Withdraw, trạng thái tài khoản vẫn hiện 3 chữ CDR ( nói đùa là đây là viết tắt của 3 từ Chưa Được Rút :) ) Chủ đề này hướng dẫn các qui định để được yêu cầu Rút tiền hoa hồng Commision từ tài khoản Clickbank.

Clickbank chi tar qua Cheque (Sec), thời gian Sec từ Mỹ về VN khoảng 3 tuần
Clickbank pay mỗi 2 tuần ( 1 tháng pay 2 lần )

Ví dụ: Hiện tại có 1 Sale và đang có $50 trong tài khoản. Hôm nay là ngày 17/11/2011
Ngày mai đc thêm 1 Sale $100 thì khi withdraw sẽ tính thế này
Ngày thanh toán tiếp theo : 17/11 + 2 tuần + 1 tuần xét duyệt
$50
+ 100 (credits)
- 25 ( trường hợp bị Refund )
+ 35 (allowance release – Phí này để giữ  chân đề phòng có Refund trong tương lai, con số này thay đổi tuy dựa trên các sale mới và ” tiền án” , trong quá khứ  có nhiều Refund thì allowance release cao hơn )
=======
= $144 (payment )
Điều kiện 5 Sales để rút tiền lần đầu
  • 5 Sales
  • Thanh toán bằng Visa Debit + Mastercard
Ví dụ:
  • Sale thứ  1: Thanh toán = thẻ Visa Debit
  • Sale thứ  2: Thanh toán = thẻ Visa Debit
  • Sale thứ  3: Thanh toán = thẻ Visa Debit
  • Sale thứ  4: Thanh toán = thẻ Visa Debit
  • Sale thứ  5: Thanh toán = thẻ Master Card
Mẹo: Nếu có 3 Sale và hơn $100, có thể tự mua thêm cho đủ 5 sale, lưu ý yêu cầu về thẻ Vis & Master trên. Nên chọn các sản phẩm $5 .
Một số lưu ý:
Nếu sau 3 tháng không có Sale nào và trong tài khoản còn tiền thì mỗi tuần bị trừ 1 đôla. Đây xem như phí duy trì tài khoản và khuyến khích Affiliate tích cực quảng bá sản phẩm.

 
© Copyright 2013 - VnClickbank - Nghiêm cấm sao chép nội dung - Tác giả PhuongLe - DMCA.com